OGRES BRIDŽA KLUBA ētikas kodekss

1.Kluba ētikas kodekss ir izveidots, lai jebkuram, kurš spēlē šo spēli – neatkarīgi no politiskās vai reliģiskās pārliecības, rases, tautības, vecuma, tas sagādātu prieku un gandarījumu.

2.Vispārēji:

2.1.Kluba biedri ir iecietīgi un korekti pret citiem bridža spēlētājiem;

2.2.Visas kluba organizētās spēles notiek saskaņā ar Sporta bridža kodeksu. (2007 LAWS OF DUPLICATE BRIDGE).

3.Sarunas un uzvedība pie galda un spēles laikā: 

3.1.Uzvedībai, rīcībai un komentāriem jābūt pozitīviem un spēles dalībniekus atbalstošiem. Pieļaujami un atbalstāmi ieteikumi spēles prasmju uzlabošanai;.

3.2.Spēles laikā un starplaikos nedrīkst runāt par sadalījumiem, lai netraucētu citiem spēlētājiem sasniegt godīgus rezultātus;

3.3.Nav ētiski izteikt aizrādījumus, pārmetumus un mācīt jebkuru spēlētāju, ja viņš/-a pats nav prasījis pretējo;

3.4.Nav atļauta mutiska citu spēlētāju apvainošana vai provocēšana;

3.5.Nosodāma necenzētu izteikumu, žestu vai darbību lietošana, kas var aizskart citu spēlētāju godu un cieņu.

4.Apģērbs:

4.1.Spēlētāji var ģērbties brīvā stilā tā, lai netiktu traucēta citu dalībnieku spēle. 

5.Alkohola lietošana un smēķēšana spēles laikā:

5.1.Pie spēļu galda alkoholisko dzērienu lietošana un smēķēšana (arī elektronisko cigarešu) ir kategoriski aizliegta;

5.2.Pasākumos, kuros alkohola lietošana ir pieļaujama, tas lietojams tā, lai netraucētu citiem dalībniekiem. 

6.Ēšana pie spēles galda.

6.1.Ēšana pie spēles galda nav vēlama. Ja situācija to pieļauj un nevienam no spēles dalībniekiem nav pretenziju pret ēšanu, tad tas ir atļauts. 

6.2.Nav pieļaujams spēles inventāru bojāt ar ēdienu. 

7.Pieteikšanās un dalība bridža turnīriem

7.1.Kluba biedri pēc iespējas laicīgi piesakās turnīriem, kuros tie ir nolēmuši piedalīties. Tas palīdz turnīru organizatoriem kvalitatīvi sagatavot pasākumus.

7.2.Kluba biedri uz organizētajiem turnīriem ierodas laicīgi.

7.3.Ja turnīra dalībnieks neparedzētu apstākļu dēļ nevar ierasties vai kavē turnīra sākumu, tas par to nekavējoties informē turnīru rīkotājiem. Neinformēšanas gadījumā pret spēlētāju var tikt piemērotas korektīvās darbības.

8.Citi norādījumi.

8.1.Jebkurš kluba spēlētājs ir paškritisks, atzīst savas kļūdas, labo tās un atvainojas par neētisku rīcību.

8.2.Kategoriski aizliegta citu spēlētāju fiziska aizskaršana.

8.3.Spēļu dalībnieku pienākums ir saudzīgi izturēties pret bridža spēles inventāru un tehniku.

8.4.Ja tas ir nepieciešams, kluba biedrs iespēju robežās, cenšas palīdzēt sakārtot telpas, kurās ir noticis turnīrs.

9.Neētiskas rīcības gadījumu izskatīšana un korektīvu darbību piemērošana.

9.1.Visus neētiskas rīcības gadījumus izskata kluba ētikas komisija.

9.2.Lai izskatītu jebkura spēlētāja neētisku rīcību, ikviens kluba biedrs vai kandidāts var griezties pie ētikas komisijas pārstāvjiem. To var darīt mutiski vai rakstiski. 

9.3.Ētikas komisijā ietilpst četri kluba izvirzīti pārstāvji. Ētikas komisija var pieņemt lēmumus, piedaloties vismaz diviem komisijas locekļiem.

9.4.Par saviem lēmumiem ētikas komisijas pārstāvji informē kluba valdi. 

9.5.Lēmumus par uzvedību koriģējošiem pasākumiem pieņem valde.

10.Pret spēlētājiem var tik piemēroti sekojoši koriģējošie pasākumi:

10.1.Aizrādījums

10.2.Spēles Rezultātu anulēšana vienam vai vairākiem sadalījumiem

10.3.Dalībnieka izraidīšana no turnīra

10.4.Dalībnieka izslēgšana no kluba uz noteiktu laiku